Др Драган Радојчић

Кандидат за члана Градског већа - за област финансија

Вања Влашкалић

Кандидаткиња за члана Градског већа - за област заштите животне средине

Јована Миљевић

Кандидаткиња за члана Градског већа - за област туризма

Др Снежана Гајић

Кандидаткиња за помоћницу градоначелника за област социјалне политике

Милош Радовановић

Кандидат за члана Градског већа - за област спорта и омладине

Др Наташа Гојковић

Кандидаткиња за члана Градског већа - за област образовања

Урош Бузаџић

Кандидат за помоћника за верска питања и културну баштину града Сомбора

Др Милош Петровић

Кандидат за председника Скупштине града Сомбора

Селена Ерменић

Кандидаткиња за члана Градског већа - за област културе

Др Никола Славнић

Кандидат за члана Градског већа - за област здравства

Горан Тешевић

Кандидат за члана Градског већа - за област урбанизма, инфраструктуре и просторног планирања

Биљана Момчиловић

Кандидаткиња за члана Градског већа - за област водоснабдевања и третмана отпадних вода

Др Саша Стевановић

Кандидат за члана Градског већа - за област пољопривреде

Тамара Јаковљевић

Кандидаткиња за члана Градског већа за ресор прекограничне сарадње и ЕУ фондова

Владислав Живановић

Кандидат за градоначелника Града Сомбора