Туристичка Дунавско-панонска микрорегија

Пише: Јована Миљевић Кандидаткиња за члана Градског већа – за област туризма Године 2005. уписује Природно-математички факултет у Новом Саду, одсек географија, смер дипломирани менаџер у хотелијерству и дипломира 2011. Говори енглески и немачки језик…. Прочитај више Идеја Дунавско-панонска туристичка микререгија обухвата седам градова из три државе. Идеја би објединила туристичку понуду Апатина, Сомбора, Белог…

Интензивнија сарадња са Сомборцима у дијаспори

Велики број људи у дијаспори сања дан када ће се вратити у своју земљу, али и чека адекватне услове за то. Они који то желе већ су успешни и остварени бизнисмени, лекари, предузетници, професори, менаџери.

Подићи квалитет образовања града Сомбора

Приоритет би била и реконструкција објеката у којима се налазе предшколска установа, основне и средње школе: од проширења капацитета на Селенчи (ПУ „Вера Гуцуња“), преко рачунарске опреме за основне и средње школе, до санације и преуређења самих зграда и њихове инфраструктуре.

Заустављање непланске градње у Сомбору у зони ”Венца”

Заустављање непланске градње у Сомбору у зони ”Венца” је наш приоритет. Непланска градња почела је да разграђује град и као последица тога појављују се објекти у самом центру града који мењају архитектуру и функцију ”Венца”.

Култура је друго име Сомбора

Доступношћу културних садржаја на његовој целокупној територији Сомбор трансформишемо у јединствену културну целину у пуном смислу, сарадњом са окружењем (Новим Садом, Суботицом, Београдом) интегришемо га у државни, а са партнерима из Дунавско-панонске регије у европски културни контекст и позиционирамо га као један од културних центара Средње Европе.

Без умањења личног дохотка у току трудничког боловања

У циљу бољитка неопходно је урадити реформу у области новчаних накнада за децу из угрожених породица. Труднице су и даље недовољно заштићене, нарочито у оквиру запошљавања, те је потребно омогућити да се током трудничког боловања омогући лични доходак који није умањен.

Основати земљорадничку задругу у сваком насељеном месту

У сваком насељеном месту мора се основати земљорадничка задруга. То ће се финансирати из пољопривредног динара који се оставарује рентирањем пољопривредног земљишта кога на територији града Сомбора има 36000 хектара.

Сомбор – Град без отпада

Пројекат за изградњу Регионалног центра за прераду отпада у којем би се вршила секундарна селекција отпада као и коришћење отпада у енергетске сврхе је одличан и он свакако треба да буде део ове дугорочне стратегије града. Сомбор треба да тежи ка циљу да буде град без отпада, максимално користећи средства из фондова ЕУ.

У већој мери користити обновљиве изворе енергије у Сомбору

Када је реч о обновљивим изворима енергије, важан податак је да на локацијама у околини Сомбора постоје геотермални извори са излазном температуром воде од преко 70 степени Целзијуса. Пошто су у близини путева, Горњег подунавља, града и две границе, геотермалне воде могу бити искоришћене за терапијске и туристичке сврхе, а њихова локација на обрадивом земљишту може допринети њиховом коришћењу у сврху загревања стакленика и пластеника.